OVLADAVANJE SA 3 ELEMENTA

ARHITEKTURA ENTERIJERA

VELNES I FITNES

BAZENI I VODENE KONSTRUKCIJE

USLUGE

Konsultacije sa klijentima u cilju postizanja kreativnog, funkcionalnog i estetski zadovoljavajućeg dizajna.

Odabir brendova koji obezbijeđuju širok spektar tipova enterijera, kao i materijalai dezena, u cilju zadovoljavanja stilova i potreba svakog individualnog projekta.

Projektovanje mašinskih i elektro instalacija i instalacija vodovoda.

Prostorno planiranje u cilju maksimalne iskoristljivosti i najboljeg mogućeg toka prostora.

Restauracija starih ruševina.

Pravljenje namještaja po mjeri, veliki izbor tekstila, pokrivanje prozora.

Kreiranje ekološki osviještenog dizajna uz korišćenje lokalnih resursa. 

Saradnja sa renomiranim arhitektama i pejzažnim arhitektama.

Izrada, usklađivanje i kontrolisanje budžeta.

Ispravno praćenje dizajna i izgradnje.

NAŠI JEDNOSTAVNI PROCESI DIZAJNA

ARHITEKTURA ENTERIJERA

VELNES I FITNES

BAZENI I VODENI SADRŽAJI